Home
 
 
My my My my
 
 
 
 
 
 
 Mon 04/29/2019 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
Noblesville, NHS Admin Fields 4:30p 6:30p  Varsity Girls Practice JV Girls   VM 
Noblesville, White River Elementary 5:00p 7:00p  Varsity Boys Practice JV Boys   VM 
 Tue 04/30/2019 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
Beaver Materials Field 4:30p 6:30p  Varsity Girls Practice JV Girls   VM 
5:00p 7:00p  Varsity Boys Practice JV Boys   VM 
 Wed 05/01/2019 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
Beaver Materials Field 5:30p 7:00p  JV Boys Game Hamilton SE   VM 
7:30p 9:30p  Varsity Boys Game Hamilton SE   VM 
Noblesville, NHS Admin Fields 4:30p 6:30p  Varsity Girls Practice JV Girls   VM 
 Thu 05/02/2019 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
Beaver Materials Field 5:30p 6:30p  JV Girls Game Brebeuf Senior Night  VM 
7:00p 8:30p  Varsity Girls Game Brebeuf Teacher Recognition   VM 
Noblesville, White River Elementary 5:00p 7:00p  Varsity Boys Practice JV Boys   VM 
 Fri 05/03/2019 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
    TBD     VM 
Beaver Materials Field 5:30p 7:00p  JV Boys Game Brebeuf Jesuit   VM 
7:30p 9:30p  Varsity Boys Game Brebeuf Jesuit   VM 
 Sat 05/04/2019 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
    TBD     VM 
   TBD     VM 
 Sun 05/05/2019 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
    TBD     VM 
   TBD     VM