Home
Sponsored By:   Resmer Orthodontics
/Registration/FamilyAccounts.asp?org=NHSLAX.ORG
 
 
My my My my
 
 
 
 
 
 
 Mon 04/01/2019 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
    TBD     VM 
   TBD     VM 
 Tue 04/02/2019 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
Beaver Materials Field 4:30p 6:30p  Varsity Girls Practice TBD   VM 
5:00p 7:00p  Varsity Boys Practice JV Boys   VM 
 Wed 04/03/2019 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
Beaver Materials Field 4:30p 6:30p  Varsity Girls Practice TBD   VM 
5:00p 7:00p  Varsity Boys Practice JV Boys   VM 
 Thu 04/04/2019 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
Beaver Materials Field 4:30p 6:30p  Varsity Girls Practice TBD   VM 
5:00p 7:00p  Varsity Boys Practice JV Boys   VM 
 Fri 04/05/2019 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
Hinsdale Central HS 5:00p 6:30p  Varsity Girls Game Hinsdale Central HS (IL) Game is listed as Central Time  VM 
Beaver Materials Field 5:00p 7:00p  Varsity Boys Practice JV Boys   VM 
 Sat 04/06/2019 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
Glenbrook North HS 2:00p 3:30p  Varsity Girls Game Glenbrook North HS (IL) Game is listed as Central Time  VM 
Kings High School 3:00p 4:30p  JV Boys Game Kings HS (OH)   VM 
5:00p 7:00p  Varsity Boys Game Kings HS (OH)   VM 
 Sun 04/07/2019 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
    TBD     VM 
   TBD     VM